O mne

Volám sa Nika a milujem módu, a jednoduché, no zároveň krásne veci, objavujúce sa v mojom živote. 🙂 Milujem fotenie a to je aj dôvod, kvôli ktorému som založila tento blog. Baví ma deliť sa s vami o moje zážitky, skúsenosti a pravdaže fotky spojené s nimi. 🙂 A pravdaže ma baví písať články. Bolo by totiž asi divné, keby že ma nebaví písať, že áno? Prajem vám krásne a dúfam, že zábavné čítanie. 🙂 Vaša Nika.

V prípade záujmu o spoluprácu ma kontaktujte na e-mail : freshlifestylesk@gmail.com

 

**********************************************************************************************************************************

PODMIENKY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane vašich osobných údajov pristupujem zodpovedne, spracovávame ich v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám, okrem sprostredkovateľov, ktorých uvádzam nižšie, a s výnimkou prípadov, ktoré mi ukladá zákon.

Pri prenose osobných údajov do tretích krajín dbám na to, aby sprostredkovatelia boli z krajín zaručujúcich podľa rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prípadne boli certifikovaní v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných prostredníctvom blogu daywithnika.sk je Nikola Valešová.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať e-mailom: freshlifestylesk@gmail.com.

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ÚČELU

Komentáre k článkom

Na zverejňovanie komentárov na stránke potrebujem od vás tieto osobné údaje:

  • meno,
  • e—mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní komentára.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávam, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na freshlifestylesk@gmail.com.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, prípadne aj priezvisko (ak ho uvediete) zverejňujem v prípade komentárov k článkom na stránke daywithnika.sk.

Vaše osobné údaje poskytujem a sprístupňujem týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom:

Pavel Žižka, IČ: 72085584, Na Veselce 1013, 542 32 Úpice, Česká republika – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky (poskytovateľ hostingu).

Prehliadanie a používanie stránky
Cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránky daywithnika.sk sa niekedy na vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory, tzv. cookie.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookie sa používajú na zapamätanie si používateľských nastavení, na nevyhnutnú funkcionalitu stránok a na meranie ich návštevnosti, a to na základe vášho súhlasu.

Na meranie návštevnosti využívam Google Analytics od sprostredkovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníkov na webových stránkach najmä súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie slúžia na uchovávanie informácií, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétne osoby. Viac informácií.

Tento sprostredkovateľ má sídlo v USA (tretia krajina) a je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

Expirácia súborov cookie je podľa nastavenia prehliadača, alebo po ich odstránení.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Tlačidlá sociálnych sietí

Na stránke daywithnika.sk používam tlačidlá sociálnych sietí, napr.: Facebook, Twitter, Google+. Na tlačidlách sú zobrazené logá týchto sociálnych sietí a kliknutím na ne sa do príslušnej sociálnej siete môžu prenášať údaje o stránke, ktorú ste navštívili, o informáciách, ktoré ste na nej získali, vaša IP adresa, údaje o vašom prehliadači, o jazykových nastaveniach, prípadne ďalšie údaje.

Vzhľadom na to, že nie som prevádzkovateľom týchto údajov, je možné, že uvedené informácie nie sú kompletné. Viac informácií o získavaní a spracovávaní vašich údajov sociálnymi sieťami nájdete na ich stránkach.

Ak nesúhlasíte s tým, aby sociálne siete získavali o vás tieto informácie, neklikajte na ich tlačidlá.

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Máte právo:

  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním),
  • získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,
  • žiadať o opravu a doplnenie svojich osobných údajov,
  • žiadať vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov,
  • preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi,
  • namietať spracovávanie svojich osobných údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť e-mailom na freshlifestylesk@gmail.com.

Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.